Past Questions

NECO Igbo Language Past Questions and Answers | Theory and Objectives –Download PDF.

NECO Igbo Language Past Questions and Answers | Theory and Objectives –Download PDF.

NECO Igbo Language Past Questions…The National Examination Council of Nigeria (NECO) Examination is around the corner. This article provides the readers with the information on how to download NECO Igbo Language Past Questions and Answers. NECO Igbo Language Questions are essential for you to know if you want to pass the NECO SSCE Igbo Language Exams 2021.

NECO Past Questions and Answers
NECO Past Questions and Answers for all Subjects

The NECO Igbo Language past questions and answers is a compiled material in PDF that contains past questions from NECO Igbo Language Exams of previous years. The material comes with answers and is easily downloadable.

You can download the materials here. The instructions on how to download the NECO Igbo Language can be found below. You are expected to follow the instructions in order for you to succeed. The material does not only contain information on NECO Igbo Language Questions and answers but how to pass exams as well. You can see this article on the 21 indispensable steps to pass any exams with high grade.

Download also: WAEC past Questions and Answers.

NECO Igbo Language Sample Questions and Answers

1-10: ABBCAAEDED
11-20: EABBECAEDB
21-30: DDABECACEA
31-40: CBAAADABAE
41-50: ACCABEDBEC
51-60: DECBBDCEDD

(2a)
(a) b
(b) ch
(ch) d
(d) f
(e) g

(2b)
(a)ụdaume bụ mkpụrụ ụda asụsụ eji nkupụta ume a kpọpụta n’enweghi mgbochi n’ oghere ọnụ. ebe mgbochiume bụ mkpụrụ ụda asụsụ a na enwe mgbọchi n’ikuku na mkpọpụta ha site na mmetụtọ ogan okwu na ibe ya.

(b) Ụdaume di asatọ na mkpụrụ edemede Igbo ebe mgbochiume di iri abụọ na asatọ na edemede igbo

(5a)
Njikọ bu otu n’ime nkeji asụsụ Igbo ma bụrụkwa mkpụrụokwu dị iche iche e ji ejikọta mkpụrụokwu na ibe ya, ahịrịokwu na ahịrịokwu, aha na aha, dgz.

(5b)
(i) Na
(ii) Ma

(i) Na – Ebuka na Emeka gara akwụkwọ
(ii) O siri nri ma sukwaa akwa

6)

Enweghịm ike ịdị ndụ na ewezuga ụbọ nna m. Mgbe ọ bụ nwa okorobịa, ọ na-anọkari n’ihu ezi anyị n’oge mgbede ma na-akpọ ụbọ a. Ndị mmadụ na-agbakwa egwu, na-akụ aka, mechikwaa anya ma na-ege ntị. Ekwentị ga-akụ ma ndị mmadụ agaghị etinye ya uche. Otu ụbọchị, ọ bụ nnem bu onye kwụsịrị ige ntị.

Anaara m ele anya na mkpịsị aka nnam mgbe ọ bụla ọ na-akpọ ụbọ a. Chai! ka ha si ada n’usoro ma dịkwa ụtọ. Ụmụnne m nwoke ndị nke tọrọ m achọghị imụta otu e si akpọ ụbọ a. Ma mụ onwe m chọrọ, ya mere nna m jiri kuziere m ihe niile gbasara otu e si akpọ ụbọ aka. Emechara, ọ bụrụzie ogologo mkpịsị aka m ka m jizi na-akpọ ụbọ a. Mkpịsị aka m na-akpọ ụbọ osisi karịa nke nnam. A mụtara ya nke ọma. Ọ doro m nnọọ anya.

(8)
(i) Ọjị ogbi – Ọjị gbara naanị otu
(ii) Ọjị dike – Ọjị gbara atọ
(iii) Ọjị ahịa – Ọjị gbara anọ
(iv) Ọjị ọmụmụ – Ọjị gbara ise, isii, asaa ma ọ bụ karịa.

(8b)
(i) Asụsụ ha
(ii) Omenala ha

(11)

(i) Ilu – Ilu bụ mmanụ okwu ndị Igbo jiri eri ji. Omumatu: A nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ.

Nkọwa: E jikọta aka ọnụ rụwa ọrụ, a rụpụta nnukwu ihe.

(ii) Akpaalaokwu – Akpaalaokwu bụ okwu amamihe ndị maara ihe na-ewebata n’okwu oge ha achọghị ịkpọ ihe aha gbowam.

Ọmụmaatụ: Afọ tara Emeka mmiri.

Nkọwa: Emeka abụghị ezigbo mmadụ.

(iii) Myiri – Myiri na-egosi na mmadụ dịka mmadụ ibe ya na omume maọbụ na oyiyi.

Ọmụmaatụ: Chike dịka nna ya.

(iv) Mbụrụ – Mbụrụ na-egosipụta ihe a na-ekwu maka ya, ka a na-asị na ọ bụ ihe a maọbụ onye a, iji gosi ka ihe abụọ ahụ si nwee otu ụdị omume.

Ọmụmaatụ: Ebere bu edi.

Nkọwa: Ebere na arahu oke ụra

=========================================

(12a)

(i) O na-eri naanị ya n’ụlọ akwụkwọ Abangwu

(ii) Ọ na-achi ha ọchịchị aka ike

(12b)

(i) Akụbụzọ anaghị achọ mmekọrịta ha na ndị nkụzi ya

(ii) Akụbụzọ bụ hedimasta kara aka ma kajakwaa akaja

(iii) Akụbụzọ nwere ụtarị atọ ọ na eji abịa akwụkwọ.

How to Download NECO Igbo Language past Questions and Answers

Here are the instructions to be followed in order to download the NECO Igbo Language Questions and answers without any issue. Please follow our instructions and guide very well.

The cost of the newly updated NECO Past Questions and Answers is 2,000.00 naira only for One Subject e.g

 • Use of English 1000 naira
 • Biology 1000 naira
 • Chemistry 1000 naira
 • Physics 1000 naira

See The Payment Detail Below.

To get NECO Past Questions and Answers follow the steps below.

Pay into the account below.

Account Details
Account Name:  ETUK, OTO-OBONG EMMANUEL

Account Number0318379097
BankGTBANK.

After Payment , send the following

(1) Depositors name,

 (2) Teller number,

(3) Amount paid to 07063986527 on whatsapp or ottyemmy@gmail.com

The purchased NECO Past Questions and Answer will be uploaded immediately into your email address within the next 24 hours.

If you have purchased yours, kindly drop a testimony in the comment box below.

CALL or WhatsApp EXAMSTUTS: 07063986527

Send all your mails to ottyemmy@gmail.com

Download also: The complete NECO Past Questions and answers for all subjects.

Tips on How to Pass NECO Examination 2021

If you want to Past the NECO Examination this year, you will need to follow the instructions below.

 • Practice daily with NECO Past Questions and Answers
 • Write out your subjects, the dates and time.
 • Engage in general revision few days to the examination and dwell more on the subjects you find difficult.
 • Focus on only your first paper a week to the exam. This would make it sweet and you will have energy to read for other papers.
 • Don’t read any other subject when it is two days to a particular subject.
 • When you have two papers that are separated by only one day, read the second one first before going to the subject you have first.
 • Ensure to be in the NECO examination venue at least two hours to the examination so that you would be balanced.
 • Try to be up to date in cases of changes in the timetable.
 • Have a personal copy of the NECO timetable and syllabus.
 • Go through your timetable daily so that you don’t miss any paper.
 • Don’t go to the hall when you are not having paper that day.

Disclaimer: Please note these are not the actual questions and answers that you will find in the NECO Examination this year, but they are the likely questions. to get the actual NECO Past Questions and answers, please call 07063986527.

Download Actual NECO Past Questions and Answers.

If this article on NECO Igbo Language Questions and Answers has been helpful Please share and Like us on Facebook@Examstuts

If You Want More Information, please subscribe to our email list and leave a comment with your number below, also Follow us on FacebookTwitter, and Linkedin

Follow us on twitter, instagram, LinkedIn, Pinterest

For Inquiries on all Past Questions Call 07063986527 or Chat on WhatsApp.

Enter your email address: Delivered by PASTQUESTIONPDF

Disclaimer: Please note that we are not in any way affiliated with any of the organizations or institutions here. All articles here are for the sole purpose of providing information. All Past questions are gotten from previous years’ examinations and likely questions from the Internet and related exams. We are not in any way promising that what you find in the past questions is what you will find in your examination. We are not in any way responsible for how the reader uses the information here. Please do consult an expert or professional in your field should the need arise.

Copyrights Infringement: No article from this website should be copied without a proper reference and link to the page picked from. Anything otherwise will lead to legal action of copyright infringement. All articles on this website are products of painstaking research from our writers and journalist. Should you find any material bearing semblance here to any material on your page, please quickly notify us by sending a mail to infoatpastquestionpdf@gmail.com and we will immediately commence the process of taking it down.

Sponsored Links
Back to top button